CLEANCARE LTV

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

Bảo Dưỡng Lò Hơi: Xả Đáy - Bước Quan Trọng Để Ngăn Chặn Sự Cố

- Xả nước định kỳ hay xả nước không liên tục hoặc xả nước dưới đáy, chức năng của nó là loại bỏ bã nước và chất kết tụ mềm tạo ra sau khi xử lý bằng phosphate nằm chồng chất tụ ở dưới nồi hơi. Xả nước định kỳ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và trên các lò hơi nhỏ nhưng có khả năng loại bỏ cặn trong nồi hơi rất mạnh.

- Xả nước liên tục hay xả nước bề mặt, là quá trình liên tục không ngừng từ mặt nước của bồn nưới lấy nước lò hơi có nồng độ cao nhất. Chức năng của nó là giảm lượng muối và kiềm trong nước lò hơi, ngăn chặn nồi hơi bị ảnh hưởng bởi nồng độ muối quá cao làm ảnh hưởng đến chất lượng hơi.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://s.net.vn/nzCJ
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Labels

Trang