CLEANCARE LTV

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

Rydlyme: Cải thiện Hiệu suất và Bảo vệ Môi trường trong Xử lý Cáu cặn trên Nồi hơi

  

  •  Lắp ống vào phía xả của hệ thống bơm
  • Lắp phía còn lại của ống vào ống xả thấp nhất của lò hơi
  • Gắn ống cung cấp vào phía hút của hệ thống bơm
  • Bỏ lớp phủ nhôm trên can chứa chất tẩy trước khi gắn phần còn lại của ống vào bộ chuyển đổi camlockvà can
  • Tháo nắp trên can chứa chất tẩy cáu cặn
  • Gắn ống vào điểm cao nhất của lò hơi với can chứa chất tẩy để hoàn thiện việc tuần hoàn với chất tẩy cáu cặn
  • Mở các van phía hút và van phía xả, bật bơm để bắt đầu quá trình tuần hoàn

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://s.net.vn/7yn2
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Labels

Trang